Vejledning: Hvad må jeg selv?

Når der skal arbejdes på el-installationen i din bolig, er der nogle opgaver, du selv må udføre - andre opgaver kræver en autoriseret el-installatør. Hvis du i tvivl, skal du altid kontakte din el-installatør for råd og vejledning.

I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen der fastsætter regler for gør-det-selv el-arbejde. 

Betingelsen er for alt tilladt gør-det-selv elarbejde er, at man ved, hvordan det skal gøres. I nogle tilfælde er det vanskeligt eller umuligt at udskifte en afbryder eller en stikkontakt, uden at der skal foretages større indgreb. I disse tilfælde skal arbejdet udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Det må du selv
Helt overordnet må du gerne selv udskifte alle synsdelene - det vil sige de ikke-tekniske dele, som du umiddelbart kan se på dine stikkontakter og afbrydere.

De synlige dele er for eksempel rammer, tangenter (tænd/sluk knapper) og dækplader. Det betyder for eksempel, at du gerne selv må udskifte de udvendige dele på en LK FUGA® afbryder og stikkontakt, hvis du vil have nye farver i et rum. 

Før du går i gang
Afbryd altid strømmen, før du går i gang. Strømmen skal afbrydes i gruppetavlen på gruppeafbryderen, sikringsgruppen, automatsikringen eller på HPFI-afbryderen. Det er ikke nok at slukke på afbryderen i det pågældende rum. Husk at kontrollere med en spændingstester.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen må du desuden selv udføre følgende - når strømmen er afbrudt:

Derudover må du ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.

Alle andre opgaver end ovennævnte er forbeholdt en autoriseret el-installatør.

Er du i tvivl?
Er du tvivl, skal du kontakte en autoriseret el-installatør - også selvom du allerede er gået i gang med arbejdet. Husk at en overtrædelse af reglerne kan betyde, at din forsikring ikke dækker, hvis der sker en skade på grund af en ulovlig installation. I værste fald kan du risikere, at du eller din familie kommer til skade.

Vær også opmærksom på, at garantien på mange el-apparater ikke dækker, hvis du selv har forsøgt at reparere apparatet. Selv om du ifølge loven gerne må udskifte en strømledning til din kaffemaskine, er det ikke sikkert, at garantien på kaffemaskinen dækker efter reparationen. Vi anbefaler, at du altid undersøger betingelserne for et apparats garanti, inden du selv går i gang med at reparere eller udskifte en ledning.

Hvad skal du være opmærksom på?
Når du vil udskifte gamle stikkontakter og afbrydere, skal du være opmærksom på, at ikke alle gamle modeller kan udskiftes lige nemt.

Stikkontakter og afbrydere kan være monteret på forskellig vis. Nogle gamle modeller er monteret direkte i dørkarmen. Moderne installationer - og mange af de gamle - er enten monteret på underlag eller planforsænket.

Når de er monteret på underlag, sidder den tekniske del af installationen uden på væggen i et underlag. Moderne underlag er typisk af plast, mens ældre underlag ofte er af træ. At installationen er planforsænket vil sige, at stikkontakten eller afbryderen sidder plant med væggen, og at der er en dåse forsænket i væggen, i hvilken selve den tekniske del af installationen sidder. Moderne dåser er oftest af plast, mens ældre dåser for eksempel kan være af træ.

Generelt gælder det, at du gerne selv må udskifte underlag. Denne regel omfatter også de gamle træunderlag, som du gerne må udskifte - fx i forbindelse med udskiftning til en ny stikkontakt eller afbryder.

Vær generelt også opmærksom på, at der ikke må være samlemuffer bag gerigter.